Corporate

FINANCIËLE DIENSTVERLENING

Bedrijven die een aanvraag tot verhandeling van hun aandelen of obligaties op Euronext Nyse wensen te bekomen, kunnen hiervoor bij ons terecht.

Wij zorgen voor de toelating tot verhandeling op de beurs alsook voor de centralisatie van de orders van de beleggers bij de IPO.

Voor emittenten van financiële instrumenten die tot Euroclear Belgium werden toegelaten, nemen wij de taak van betaalagent in België voor onze rekening. 

Verder zorgen wij ook voor het opmaken van attesten voor deelname aan Algemene Vergaderingen van aandeel- en obligatiehouders.