DE LANGVERWACHTE HERVORMING VAN HET ERFRECHT

Ons actuele erfrecht en huwelijksvermogensrecht dateren letterlijk nog uit de tijd van Napoleon.

Nochtans is het familieleven – gelukkig maar – enorm geëvolueerd en gemoderniseerd. Denk maar aan nieuw samengestelde gezinnen die vandaag geen uitzondering meer vormen op de regel, de gewijzigde samenstelling van het vermogen (meer roerend dan onroerend), het feit dat we alsmaar langer leven, ... Het gevolg daarvan is dat de wettelijke bepalingen niet meer matchen met de feitelijke situaties waarvoor ze gecreëerd zijn en de huidige regels niet meer aangepast zijn aan onze moderne samenleving.
Bovendien is er onder het actueel erfrecht weinig vrijheid. Het voorbehouden erfdeel (de erfrechtelijke reserve) is heel erg ruim en bovendien “in natura” (dit wil zeggen op de goederen zelf).

Daarom gingen al eerder stemmen op dat het erfrecht dringend aan hervorming toe was. Eindelijk is het nu zo ver. Op 20 juli 2017 werd de nieuwe erfwet gestemd om weldra in het Belgisch Staatsblad te verschijnen. Sommige overgangsbepalingen zullen onmiddellijk in werking treden, andere pas één jaar later.

Bijlages