De toekomst is onzeker. What else is new?

Op zaterdag 28 januari 2017 verscheen in De Tijd een interessant artikel over de Global Economic Policy Uncertainty Index. Deze index werd ontworpen met als doel deze te gebruiken als een barometer die de mate van economische onzekerheid en politiek risico meet. Weghsteen volgt al geruime tijd de evolutie van de verschillende EPU-indices maar de interpretatie ervan is niet altijd even logisch of eenvoudig. De onderstaande grafiek schetst een beeld van de huidige situatie aan de hand van drie luiken:

  • De MSCI All Country Index geeft de evolutie weer van een korf van wereldwijde aandelen inclusief ontwikkelingslanden
  • De Global Economic Policy Uncertainty Index geeft de mate van economische onzekerheid weer.
  • De VIX index geeft de verwachte volatiliteit van de Amerikaanse aandelenmarkt weer voor de komende 30 dagen.

blog_msci_all_country_equity_index_epu_indice_vix_index.jpg

We maken de volgende bemerkingen:

  1. De EPU-index staat op een absolute recordhoogte. Niet verwonderlijk gezien het huidige wereldwijde geopolitieke klimaat.
  2. Een extreem hoge EPU-index is niet noodzakelijk negatief voor wereldwijde aandelen op middellange termijn. Integendeel, een hoge EPU-index wees in het verleden eerder op relatief aantrekkelijke instapmomenten. Financiële markten lopen immers steeds vooruit en verdisconteren meestal toekomstige onzekerheid. De MSCI All Country Index staat op quasi hetzelfde niveau als 2,5 jaar geleden en heeft tussentijds al een correctie gehad van bijna 20%. De reden hiervoor was net de hoge mate van geopolitieke onzekerheid. Kan de EPU-index nog hoger? Absoluut. Maar wat gebeurt er met de aandelenmarkten als de EPU-index vanaf hier terugkeert naar haar gemiddelde?
  3. Wel is het opvallend dat de VIX-index de evolutie van de EPU-index voorlopig negeert. De verwachte volatiliteit staat op een zeer laag niveau. Sommige waarnemers spreken over: “Stilte voor de storm”. Dat kan. En wellicht staat de volatiliteit ook volledig verkeerd geprijsd waardoor bepaalde long-volatility strategieën (global macro, managed futures, forex cta, tactical hedging,…) naar de toekomst toe beter kunnen presteren.
  4. Maar hogere volatiliteit hoeft niet noodzakelijk gepaard te gaan met een directe aandelencrash. De correlatie is zeker geen 100%. In 1993 bereikte de VIX-index ook een niveau van 11. De MSCI All Country index steeg nog zeven jaar door à rato van 14% jaarlijks ondanks een veel hogere volatiliteit in de daaropvolgende jaren. Eind 2004 steeg de wereldindex nog drie jaar door alvorens aandelen gevoelig corrigeerden. Hogere volatiliteit kan zich immers ook uiten in meer dispersie of variatie in de evolutie van verschillende sectoren, landen en/of regio’s.
  5. Aandelen zijn relatief duur. Maar heel wat andere activa zijn ook duur (vastgoed, obligaties, goud,…). Cash is eerder goedkoop. En putopties zijn dat ook. Een brandverzekering kan nooit kwaad. Maar daarom brandt het nog niet noodzakelijk…

Tekst door Hans Heytens, Portfolio Manager