Disclaimer

De informatie op deze website is louter ter informatie en is voorbehouden voor de cliënten en de toekomstige cliënten van Weghsteen nv. Ze mag niet gereproduceerd, gekopieerd of aan andere personen meegedeeld worden zonder de voorafgaande toestemming van de beursvennootschap. Ze kan in geen geval beschouwd worden als een uitnodiging tot verkopen of kopen en dit ongeacht het type belegging of financieel instrument.

Weghsteen streeft ernaar dat de inhoud op deze website up-to-date en betrouwbaar is, zonder dat dit echter een resultaatsverbintenis inhoudt. De beursvennootschap kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de bezoeker zou lijden naar aanleiding van zijn bezoek aan de website.

Weghsteen behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande kennisgeving de opbouw of de inhoud van deze website of haar diensten te wijzigen.