Hervorming van het erfrecht en huwelijksvermogensrecht

Ons erfrecht en huwelijksvermogensrecht dateerden letterlijk nog uit de tijd van Napoleon. Nochtans is het familieleven – gelukkig maar – enorm geëvolueerd en gemoderniseerd.
Denk maar aan nieuw samengestelde gezinnen die vandaag geen uitzondering meer vormen op de regel, de gewijzigde samenstelling van het vermogen (doorgaans meer roerend dan onroerend), het feit dat we alsmaar
langer leven en dit ervoor zorgt dat men doorgaans pas erft in een latere fase van het leven... Met als gevolg dat de wettelijke bepalingen niet meer aangepast waren aan onze moderne samenleving.

Bijlages