Het sentiment op obligaties is extreem negatief! Koop obligaties?

Uit de maandelijks enquête van het Amerikaanse onderzoeksbureau The Conference Board blijkt dat consumenten zeer negatief gestemd zijn over obligaties. Maar liefst 72% van de ondervraagden verwacht dat Amerikaanse intrestvoeten verder gaan stijgen. De onderstaande grafiek schetst het historisch verloop van de tienjarige Amerikaanse rente (grijze lijn) en de resultaten van de maandelijkse enquête (oranje lijn) sinds 1992.

Het sentiment lijkt extreme niveaus te bereiken. In het verleden bleken niveaus boven de 74% telkens samen te vallen met een top in de intrestvoeten. Enkel in 1994 stegen de rentevoeten eerst nog wat door. Vanuit een puur contrarian en tactisch perspectief lijken langlopende obligaties binnenkort misschien wel interessant (tactische verhoging duration in portefeuille). En dit vooral bij de eerste indicatie van een ommekeer in sentiment.

Een volledige analyse van een activaklasse zoals intrestvoeten bevat zoveel meer dan enkel en alleen sentimentsanalyse maar het is een indicator die zeker deel uitmaakt van de toolbox.

 of us households expecting highter interest rates

Bron Grafiek: Bloomberg data, Weghsteen grafiek

Tekst door Hans Heytens, Head of Research