Het zomerakkoord, wat verandert er voor u?

Het zomerakkoord van 26 juli 2017 werd op 1/02/2018 goedgekeurd in het parlement.
Na de publicatie in het Staatsblad zal de Raad van State hierover opnieuw een advies moeten uitbrengen.
Wij staan graag even stil bij de inhoud van dit akkoord en bekijken wat dit voor u betekent.

De federale regering bereikte op 26 juli 2017 een akkoord over enkele ingrijpende fiscale en sociaal economische hervormingen. Met dit zomerakkoord wil de regering Michel 1 volop inzetten op jobcreatie en het versterken van de economie.

Bijlages