Hoe meer je bijstelt, hoe meer je verkeerd zit en hoe hoger de kosten.

Weghsteen nv in Mister Market Magazine - 31 mei 2018

Vermogensbeheer draait meer om de gemoedsrust van de klant dan om het streven naar een zo hoog mogelijk rendement. Bij Weghsteen zetten ze in op die gemoedsrust. Dat begint bij de financiële opvoeding van de vaak argeloze klant: ‘Rendementen van 30% per jaar zijn niét realistisch!’

Bijlages