INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT

Portefeuilles op maat die voldoen aan de hoogste eisen

Weghsteen treedt op als betrouwbare partner en adviseur voor institutionele beleggers. Als institutionele partij moet u vaak navigeren binnen een streng gereglementeerd kader en heeft u eigen wensen en criteria waaraan moet worden voldaan. De meeste institutionele partijen hebben hun eigen wensen en criteria.
Institutionele beleggers die nood hebben aan een gespecialiseerde partner die mee nadenkt over de meest optimale vorm van beheer.

Wat bieden wij u?

 • Een grondige doorlichting van uw wensen en behoeften, rekening houdend met het reglementair kader waarin u opereert.
 • Gedetailleerd maatwerk wat betreft ‘asset allocation’. Wij adviseren en begeleiden bij het opzetten van de gepaste activa verdeling. U kan opteren voor discretionair beheer of beleggingsadvies. Bij dit laatste sluiten Weghsteen en de institutionele partij een partnership af waarbij u zich op heel frequente basis laat adviseren maar uiteindelijk zelf de beleggingsbeslissing neemt. Dit alles resulteert in concrete beleggingsvoorstellen. 
 • Binnen het aandelencompartiment bieden wij institutionele partijen de mogelijkheid om portefeuilles op maat te bouwen met individuele lijnen die voldoen aan relevante academische bevindingen. Zo hebben wij de expertise in huis om factorportefeuilles (voor verschillende regio’s) te creëren. Dit zijn systematische portefeuilles die blootstelling kunnen bieden op volgende factoren:
  • Enhanced dividend
  • Shareholder yield
  • Value
  • Momentum
  • Low Volatility
  • Quality
  • Small Caps
  • Liquidity
 • Zowel Wealth Management als Weghsteen Personal biedt volgende services aan:

  • Frequente rapportering
  • Frequente presentaties om u een gedetailleerd overzicht te bieden van de grootste macro-economische evoluties en vooruitzichten per activaklasse
  • Frequente toetsing of de asset allocatie in lijn ligt met het reglementair kader en onze vooruitzichten
 • Wij gaan op zoek naar de meest ideale beleggingsinstrumenten. U kan opteren voor individuele lijnen (zowel voor aandelen als obligaties) maar ook ETF's en gewone fondsen komen in aanmerking.