Missie & Visie

Missie

Weghsteen is een Belgisch vermogensbeheerder die gespecialiseerd is in het beheren en structureren van vermogens voor particulieren & families, ondernemers en institutionelen.

 • Weghsteen wil als duurzame en betrouwbare partner op een unieke en objectieve manier zijn klanten helpen navigeren in een complexe financiële wereld door het aanreiken van transparante, heldere (verstaanbare) en gepersonaliseerde totaaloplossingen die steunen op onze eigen expertise.
 • De beste oplossing is deze waar onze partner en klant zich het meest comfortabel bij voelt. Bijgevolg streven we ernaar om oplossingen te formuleren die:
  • voldoen aan de hoogste normen inzake wetgeving, compliance, communicatie en financiële wetenschap
  • nauw aansluiten bij de persoonlijke financiële geloofsovertuiging. Enkel via inzicht, kennis en vertrouwen in een oplossing kunnen succesvolle resultaten geboekt worden op lange termijn
  • moeten leiden tot gemoedsrust, consistentie en discipline in het aanhouden van de methodiek
  • uniek en efficiënter zijn in vergelijking met onze concurrentie

Visie

De wereld van vermogensbeheer ondergaat zijn eigen industriële revolutie. Wij merken vier grote thema’s op waarin we onszelf willen blijven onderscheiden:

 • Brede differentiatie (iedere klant is uniek) en uitzonderlijke totaaloplossingen ontwikkelen waardoor het verschil met de concurrentie duidelijk merkbaar en voelbaar is voor de klant.
 • Schijnbaar complexe materie helder maken. Communicatie met klanten, partners, medewerkers en stakeholders is van onschatbare waarde. Frequent informeren en vergaarde informatie correct presenteren en situeren leidt tot meer inzicht en vertrouwen.
 • Kennis en opleiding stimuleren waardoor we in staat zijn om onze klanten een duidelijke meerwaarde te blijven bieden conform de laatste evoluties in wetgeving, compliance en financiële beleggingsleer.
 • Fintech omarmen. Technologische vooruitgang in operationele beheersprocessen, communicatie en financiële dienstverlening kan de eindklant enkel ten goede komen.