Weghsteen Macro Observations: staatsrentes aan het stijgen....

 • 10Y yields lijken technisch te breken in opwaartse richting: dit zowel voor Duitse Bunds als Amerikaanse Notes
 • Heel wat waarnemers beschouwen de recente ‘price action’ als het potentiële einde van een grote dalende rentecyclus

Wat zijn de implicaties hiervan?

 • Hogere rentes zijn initieel negatief voor staatsobligaties maar kunnen positief zijn voor obligatiebeleggers op middellange termijn (herinvesteren vervallen kapitaal aan hogere coupons bij ladder).
 • Hogere rentevoeten zijn vooral initieel negatief voor zeer lange looptijden.
 • Het aanhouden van kortere looptijden op staatsobligaties kan helpen om de  initiële negatieve impact te beperken. Staatsobligaties kunnen nodig blijven als afdekking tegen aandelenmarkten.
 • De initieel hogere staatsrentes hoeven niet per se negatief te zijn voor bedrijfsobligaties waar de rente steeds bestaat uit twee componenten:
  • Component risicovrije staatsrente: die is momenteel stijgend qua trend = negatief effect op de prijs bedrijfsobligaties
  • Component risicovergoeding: credit spreads die nog steeds dalend zijn = positief effect op prijs bedrijfsobligaties
   • Credit spreads zijn al zeer laag maar kunnen blijven dalen zolang economische leading indicatoren in de Eurozone en de VS sterk positief blijven. Dit is nu het geval. We bevinden ons midden een sterke groeicyclus waardoor de credit spreads laag blijven en verder dalen.
 • Hogere rentes impliceren lagere aandelenwaarderingen (ceteris paribus)
  • Toekomstige cashflows die verdisconteerd worden aan hogere rentes in cashflowmodellen leiden tot lagere schattingen van de intrinsieke waarde.
  • Aandelenmarkten lijken historisch gezien in het beginstadium het negatieve effect van een renteverhoging te negeren. Aandelenmarkten toppen pas nadat de centrale bank de rente al een tijdje heeft verhoogd.
 • De value-stijl is ietwat positief gecorreleerd met de rente: als rentevoeten stijgen, doet value  het vaak beter dan growth
 • Sectoren die negatief correleren met de rente: staples, REITS, pharma, utilities en telecom
 • Sectoren die positief correleren met de rente: cyclische sectoren zoals industrials, materials, energy & financials & tech
 • Volledige sectordiversificatie met tilts blijft aangewezen in breed gediversifieerd portefeuilles aangezien de kans op verkeerde positionering te groot is als u grote sector bets neemt in functie van de rente. In geconcentreerde aandelenportefeuilles kan u wel meer sector bets nemen.

Grafieken: zie onder (Bron: Bloomberg)

US 10-jarige rente en Duitse 10-jarige rente

Credit Spreads Investment Grade Obligaties in VS en Eurozone

Value versus Growth en de G7 rente

Tekst door Hans Heytens, Head of Research, Portfolio Manager