Werkwijze

Oplossingen op maat

Weghsteen is een actieve vermogensbeheerder. Wij  bieden een oplossing op maat voor particulieren, ondernemers en institutionelen. Uw vermogen verdient het allerbeste. Een langdurige en nauwe samenwerking is hierbij voor ons van grote waarde. Daarom verkiezen wij een persoonlijke aanpak.

Als u kiest voor vermogensbeheer dan verzorgen wij het beheer van uw beleggingsportefeuille. Samen met relatiebeheerder maakt u duidelijke afspraken, gebaseerd op gezamenlijke vastgestelde grenzen. Indien u een bepaalde voorkeur heeft, dan bepaalt uw relatiebeheerder samen met u de meeste geschikte beleggingsportefeuille. Daarna volgt de concrete implementatie van uw vermogenspreiding.

U laat de dagelijkse beslissingen die nodig zijn voor alert vermogensbeheer aan ons over. Hierbij hanteren wij een uitgekiend beleggingsbeleid en houden we ons altijd aan de met u gemaakte afspraken.

Binnen de afdeling Wealth Management – die los staat van Weghsteen Personal – hanteren we een duidelijke en unieke beleggingsfilosofie. Onze objectiviteit biedt een enorme vrijheid waardoor we elke klant gepersonaliseerde en gedifferentieerde oplossing aanbieden.

PROFILERING & KENNISMAKING

  • Succesvol vermogensbeheer start met een intensief, persoonlijk gesprek waarin gepeild wordt naar uw kennis, ervaring, vermogensstructuur, doelstellingen en risicoaversie. Dit is een belangrijke denkoefening waar we veel aandacht willen aan besteden.
  • Aan de hand van deze vermogensanalyse kan worden nagegaan als Weghsteen eventuele tekorten of behoeften kan invullen.

PLANNING & SIMULERING VAN DE ACTIVAVERDELING

  • Indien gewenst, kan een lange termijn scenario analyse worden gesimuleerd van de bestaande of voorgestelde vermogensspreiding.
  • In deze simulatie trachten we een conservatieve maar tevens realistische schatting te maken van de lange termijn verwachte returns en risico’s. Dit voor de belangrijkste activaklassen op de financiële markten en de mogelijke  implicaties hiervan op het totale vermogen.
  • Onze assumpties worden wetenschappelijk en statistisch onderbouwd op basis van objectieve data met aandacht voor het voorzichtigheidsprincipe. We wijzen zowel op de opportuniteit als de onzekerheid.
  • Hoewel de toekomst steeds onzeker blijft, vergt lange termijn financiële planning wel degelijk een cijferschatting die kan wijzigen naarmate de tijd verstrijkt of de onderliggende data wijzigt.

IMPLEMENTATIE VAN DE ACTIVAVERDELING

Kijk hier voor ons aanbod.

OPVOLGING & HEREVALUERING

De gekozen activaverdeling wordt frequent afgetoetst aan uw eigen verwachtingen alsook aan onze verwachtingen inzake lange termijn marktevoluties. Nieuwe scenarioanalyses zijn mogelijk.