Beste cliënt,

De gereglementeerde activiteiten van Weghsteen NV werden overgedragen aan Merit Capital met goedkeuring van de Nationale Bank van België.

Met oprechte groeten

 

Chers clients,

Les activités règlementées de Weghsteen SA ont été reprises par la société de Bourse Merit Capital avec l’approbation de la Banque Nationale de Belgique.

Avec nos salutations les plus cordiales

 

Dear clients,

The regulated activities of Weghsteen NV have now been transferred to Merit Capital with the approval of the National Bank of Belgium.

Kind regards

 

Merit Capital

Uw portefeuille | Votre portefeuille | Your Portfolio

Tel: +32 (0)50 33 33 61